poorters header
Poorter worden?
Voor iedere Poorter een passend lidmaatschap.

Lidmaatschappen & reglementen

Wilt u Poorter worden? Het aanvraagformulier voor het Poorterschap kunt u online invullen. De verschillende Poorterschappen vindt u hieronder.

Regulier Poorterschap

Het reguliere Poorterschap kost jaarlijks € 280,- exclusief btw.

Gepensioneerden Poorterschap

Het gepensioneerdentarief is bestemd voor Poorters van Nieuwspoort en geldt het jaar volgend op het jaar dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt (ontvangst AOW). Voor dit Gepensioneerden Poorterschap geldt een gereduceerd tarief, namelijk € 140,- exclusief btw.

Kamerlid Poorterschap

Het Kamerlid Poorterschap is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden. Voor dit lidmaatschap geldt het reguliere tarief. Het Kamerlid kan gedurende het lopende jaar voor dit bedrag consumpties nuttigen in de sociëteit van Nieuwspoort. Onze goede buren willen wij graag exclusiviteit bieden.

Freelance Journalisten Poorterschap

Voor freelance journalisten (lid NVJ) geldt het reguliere tarief, maar het contributiebedrag mag volledig worden besteed aan consumpties in de sociëteit van Nieuwspoort. 

Ere-Poorterschap

Naast genoemde lidmaatschappen kent Nieuwspoort het Ere-Poorterschap. Dit lidmaatschap wordt verleend aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de journalistiek in het algemeen, dan wel het perscentrum in het bijzonder.

Gast Poorterschap

Het Gast Poorterschap van Nieuwspoort kan enkel verleend worden, mocht tijdelijke toegang nodig zijn of vanwege andere bijzondere omstandigheden. Dit lidmaatschap geldt meestal voor de duur van één jaar.

Poorter worden?

  1. Het aanvraagformulier voor het Poorterschap kunt u online invullen

  2. Klik hier voor het formulier voor de automatisch incasso (voor de maandelijkse restaurantnota en/of jaarlijkse lidmaatschapsgeld).

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail. Uw opzegging dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij ons binnen te zijn. U kunt opzeggen via secretariaat@nieuwspoort.nl of ons postadres. U ontvangt altijd een bevestiging!

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u alle relevante wijzigingen in bijv. privéadres, werkgever, factuuradres of e-mailadres zo spoedig mogelijk en bij voorkeur per mail of post aan ons door te geven. Zo kunnen wij onze correspondentie altijd zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Reglementen, statuten & machtigingsformulieren

Deze pagina delen: