Aanvraagformulier Poorterschap

Indien u het Poorterschap wilt aanvragen, kunt u gebruik maken van onderstaande aanvraagformulier.

Na verzending van uw formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging, daarna nemen wij contact met u op.

Let op! Het Poorterschap is persoonsgebonden. Als Poorter bent u persoonlijk (financieel) verantwoordelijk voor de verplichtingen verbonden aan het Poorterschap.

Privégegevens
Geslacht
Werkgegevens
Factuurgegevens
Algemeen
Bent u lid van:
Poorterschap categorie (zie onder voor criteria)

Criteria voor toelating tot het Poorterschap

Poorter A

Personen die voor het grootste deel van hun werktijd het beroep van journalist uitoefenen of grotendeels als journalist werkzaam waren in de journalistiek.

Poorter B

  • Personen die voor het grootste deel van hun werktijd het beroep van voorlichter, communicatie-, public relations- of public affairs deskundige uitoefenen of hebben uitgeoefend.
  • Personen werkzaam als bestuurders, voorzitters en directeuren binnen het openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven of deze werkzaamheden grotendeels hebben uitgeoefend.
  • Personen met een andere functie, ter beoordeling van het bestuur.

Poorter C

Personen die voor het grootste deel van hun werktijd het beroep van politicus uitoefenen of grotendeels als politicus werkzaam waren in de politiek.

Poorterschap

Poorters verplichten zich tot een jaarlijkse bijdrage aan Nieuwspoort. Het Poorterschap kan alleen persoonlijk opgezegd worden, per brief of per e-mail, en dient ontvangen te zijn vóór 1 december van het lopende jaar. U ontvangt hiervan altijd een bevestiging. Nieuwe Poorters die geen lid zijn van de BPV / NVJ / Logeion betalen entreegeld.

De jaarbijdrage voor het Poorterschap bedraagt voor 2021 € 280,- exclusief btw. Statiegeld voor de toegangspas bedraagt € 10,-. Entreegeld voor niet leden van bovengenoemde organisaties bedraagt éénmalig € 50,- exclusief btw. De jaarlijkse bijdrage voor pensioengerechtigde poorters bedraagt voor 2021 € 140,- exclusief btw. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, geldt een gereduceerde jaarlijkse bijdrage.

De bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden. Na ballotage ontvangt u bericht over toelating tot het Poorterschap en de wijze van betaling.

Deze pagina delen: