Onze missie

 

HET BINNENHOF EN NIEUWSPOORT – SINDS 1962 SAMEN

Zoals de politiek niet zonder de journalistiek kan – en omgekeerd – geldt dat ook voor het Binnenhof en Nieuwspoort. In 1962 werd Nieuwspoort opgericht als perscentrum en ontmoetingsplek voor journalisten en politici. Vanuit die positie zijn we altijd nauw betrokken geweest bij het wel en wee van onze democratische rechtsstaat. Van het vormen en vallen van kabinetten en het aan- en aftreden van bewindslieden en parlementariërs tot indrukwekkende radio- en tv-uitzendingen over politiek en verkiezingen. Met als vanzelfsprekend ankerpunt de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Zijn wekelijkse komst naar Nieuwspoort staat symbool voor de open en transparante wijze waarop de Nederlandse democratie werkt. 

PLEK VOOR ONTMOETING Nieuwspoort ontstond vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar moeten kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen en zo op de hoogte te blijven. Tussen 1962 en 1992 zetelde Nieuwspoort in het Vioolbouwershuisje aan de Hofsingel, waar ons logo nog steeds naar verwijst. Sinds 1992 zijn we gevestigd in het voormalige Hotel Centraal, onderdeel van het Tweede Kamercomplex, met de ingang aan de Lange Poten. Een uitstekende plek omdat het dicht bij de plenaire zaal is en iedereen er makkelijk, veilig, maar vooral snel in en uit kan lopen. Het is dan ook de plek waarnaar we in 2026 willen terugkeren na de verbouwing van het Binnenhof.

PERSCENTRUM Dit is de aangewezen locatie om ons werk te doen als het enige financieel en politiek onafhankelijke perscentrum in de wereld. In Nieuwspoort willen we alle journalisten van harte welkom blijven heten om hier hun vak uit te oefenen, voor online, radio, tv of krant. We bieden uiteenlopende organisaties alle mogelijkheden om hun nieuws voor het voetlicht te brengen: van voorlichters tot politieke partijen, van vakbonden tot ministeries, van internationale organisaties tot maatschappelijke instellingen. Als perscentrum en podium voor het vrije woord nemen we een unieke positie in door de directe nabijheid van het parlement en het open karakter van onze organisatie.

DEBATCENTRUM Ook willen we onze rol als het politieke debatcentrum met verdieping op nieuws van Nederland verder versterken. Deze rol staat altijd in het teken van onze statutair vastgelegde doelstellingen voor het vrije woord en het faciliteren van inhoudelijke ontmoetingen tussen pers, politiek, overheid en belangenbehartigers. Wekelijks vinden er een tot twee grote debatten en colleges plaats, meer natuurlijk als er verkiezingen zijn. Voor de inhoudelijke kant zijn verschillende partijen verantwoordelijk, waaronder Haagsch College, Montesquieu Instituut en ProDemos. Ook combineren we de debatten met bijvoorbeeld rondleidingen door de Tweede Kamer, bezoeken uit het hele land en ontmoetingen tussen journalisten en parlementariërs en vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke groeperingen en lokale overheden. Altijd in het hart van onze parlementaire democratie.

SOCIËTEIT Nieuwspoort is als sociëteit de ontmoetingsplek voor journalisten, politici, bestuurders, voorlichters en belangenbehartigers. Binnen de sociëteitsmuren kunnen de leden vrijuit en ongestoord met elkaar praten. Op deze informele ontmoetingsplek heerst immers de ongeschreven ‘Nieuwspoortcode’. Onze zalen zijn, als ze niet worden gebruikt voor persconferenties of debatten, ook beschikbaar voor bijeenkomsten die in het verlengde liggen van onze kerntaken. Eventuele exploitatiewinsten blijven we uitsluitend inzetten voor ideële activiteiten als ondersteuning voor het vrije woord.Het zalencentrum van Nieuwspoort staat dan ook open voor iedereen die er een persconferentie, debat of bijeenkomst wil organiseren, dan wel wil bijwonen. De sociëteit is ontstaan vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar moeten kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen en zo op de hoogte te blijven. Nieuwspoort neemt als perscentrum een unieke positie in. Dat is te danken aan de nabijheid van het parlement, het open karakter van de organisatie, de geavanceerde technologische ondersteuning, de capaciteit voor grootschalige evenementen en de optimale beveiliging.

Nieuwspoort is het enige financieel onafhankelijke perscentrum in de wereld en ook een volstrekt onpartijdig platform voor alle meningen binnen onze democratische spelregels. Daarmee is het dé neutrale plek in het Binnenhof.

Deze pagina delen: