overons header2
Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Het exclusieve terrein van journalisten, politici en belangenbehartigers

Perscentrum, debatcentrum, sociëteit en gastheer

 

Perscentrum Nieuwspoort staat voor bescherming van het vrije woord. De sociëteit is ontstaan vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar moeten kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen en zo op de hoogte te blijven.

Internationaal perscentrum
Nieuwspoort neemt als perscentrum een unieke positie in. Dat is te danken aan de nabijheid van het parlement, het open karakter van de organisatie, de geavanceerde technologische ondersteuning, de capaciteit voor grootschalige evenementen en de optimale beveiliging.

Debatcentrum
Nieuwspoort is een open debatcentrum dat toegankelijk is voor iedereen. Wekelijks staan er lezingen, symposia of debatten op het programma, natuurlijk meer in verkiezingstijd.

Sociëteit
Nieuwspoort biedt haar eigen leden (de Poorters) de mogelijkheid in besloten kring te functioneren op en rond Het Binnenhof. Dit beantwoordt aan de behoefte elkaar informeel of formeel te ontmoeten, in het hart van de politieke macht, in het Tweede Kamercomplex, in Nieuwspoort.

Gastheer
Ook anderen kunnen van Nieuwspoort gebruikmaken. Het zalencentrum met alle denkbaar mogelijke faciliteiten en ons restaurant met de zeer uitgebreide menukaart bieden organisaties de gelegenheid hun nieuws uit te dragen of een ander bijzonder evenement te organiseren.

Initiatieven
Om onze positie als pers- en debatcentrum voor politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers te versterken, steunt Nieuwspoort veel initiatieven op het gebied van het vrije woord. We werken nauw samen met andere partijen om informerend te zijn of een toegevoegde waarde te bieden aan actuele bijeenkomsten.

Video over Nieuwspoort

Deze pagina delen: