Rotary Club Nieuwspoort

Rotary Club Den Haag Nieuwspoort maakt sinds 1 juni 2018 officieel deel uit van de familie van Rotary International, de oudste en grootste internationale serviceorganisatie ter wereld. De club telt momenteel circa dertig leden, met een zeer diverse professionele en persoonlijke achtergrond.

Clubbijeenkomsten 
‘Verbind, deel en doe’, zijn de drie kernwaarden van Rotary. Wij zijn een warme en betrokken club, waarin vriendschap op een vanzelfsprekende wijze wordt gevonden en gevoed. De wekelijkse bijeenkomst op vrijdagmiddag (12.15-13.45 uur) in perscentrum Nieuwspoort vormt het kloppende hart van het clubleven. Naast ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling worden er ook regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Bovendien zet de club zich in voor maatschappelijke doelen.

Diversiteit
Het delen van beroepservaringen (en de ethische reflectie daarop) vormt vanouds een belangrijk kenmerk van Rotary. Daarbij is diversiteit het centrale uitgangspunt. Juist de ontmoeting tussen mensen met een verschillende professionele achtergrond maakt Rotary interessant en inspirerend. Ook de inbreng van gastsprekers uit hele uiteenlopende werelden zorgt vaak voor verrassende bijeenkomsten, mede vanwege de informele setting.

Maatschappelijke doelen
Rotarians zijn geen navelstaarders en willen werken aan een betere samenleving. Dat kunnen lokale initiatieven zijn of door internationale projecten te ondersteunen. Zo is Rotary International al sinds 1979 betrokken bij de strijd tegen polio. In de loop der jaren heeft Rotary meer dan 1 miljard dollar bijgedragen aan de bekostiging van vaccinatieprogramma’s voor kinderen. Het aantal poliogevallen is daardoor met ruim 99% gedaald.

Sint-Maarten
Rotary Club Den Haag Nieuwspoort - toen nog in oprichting - organiseerde op 9 november 2017 een speciale avond rond de lokale media van Sint-Maarten. Nog steeds ondersteunen wij deze voor het eiland onmisbare mediaorganisaties. Daarnaast is de club betrokken bij een project voor vluchtelingen op Lesbos, eigen initiatieven van leden en Rotary-brede activiteiten.

Voldoening
Door het samenbrengen en benutten van ieders eigen talenten en netwerken is de club in staat om meer voor elkaar te krijgen dan we op eigen kracht kunnen. Synergie in optima forma dus. Het deel uitmaken van Rotary geeft ook op zulke momenten enorm veel voldoening.

Sociëteit
Rotary Club Den Haag Nieuwspoort is een kleurrijke club waarin mensen met heel verschillende achtergronden, beroepen, nationaliteiten en levenssituaties elkaar vinden. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt tussen de veertig en vijftig jaar. Nieuwe leden sluiten zich ook aan bij sociëteit Nieuwspoort (of zijn daar al lid van).

Gastvrijheid
Rotary Club Nieuwspoort is een gastvrije club. Rotarians die voor hun werk Den Haag bezoeken of als expat enige tijd in deze regio wonen, zijn van harte uitgenodigd. Ook in andere politieke hoofdsteden zijn zulke open Rotaryclubs actief. Naast de functie van Nieuwspoort als dé ontmoetingsplek voor politici, journalisten en andere betrokkenen bij het Binnenhof kunnen Rotarians ‘van buiten’ dus ook voor een clubbijeenkomst terecht.

Ambassadeur
Minister-president Mark Rutte onthulde op 23 november 2018 het schildje van Rotary International aan de gevel van Nieuwspoort. Met deze opvallende blikvanger wil de club niet alleen mede-Rotarians wijzen op de mogelijkheid om een clubbijeenkomst bij te wonen maar ook een ambassadeursfunctie voor Rotary vervullen in het hart van politiek Den Haag. Iedere dag passeren politici, ambtenaren, journalisten, lobbyisten en andere beslissers de deur van Nieuwspoort zodat de zichtbaarheid van Rotary bij kan dragen aan een bredere bekendheid en waardering.  

Rotary International
Rotary werd in 1905 geboren uit een initiatief van de Amerikaanse advocaat Paul Harris. Samen met drie vrienden begon hij de eerste club in Chicago, gericht op het versterken van de onderlinge vriendschap en de uitwisseling van professionele ervaringen. Al snel begonnen er meer clubs te ontstaan en kreeg Rotary ook een internationaal karakter. De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht. Inmiddels telt Rotary International 1,2 miljoen leden met meer dan 34.000 clubs in 200 landen. Rotary International heeft een hele lichte organisatiestructuur. Daardoor is er veel ruimte voor iedere club om een eigen karakter te ontwikkelen.

Lidmaatschap
In principe wordt iemand gevraagd om kennis te maken met onze Rotary Club. Daarbij letten we vooral op de toegevoegde waarde van een kandidaat als het gaat om de professionele en persoonlijke diversiteit van de club. Natuurlijk moet er ook sprake zijn van een klik. Daarnaast dienen kandidaat-leden woonachtig en/of werkzaam te zijn in Den Haag. Nadat een kandidaat is uitgenodigd kan zij of hij drie keer vrijblijvend langskomen. Daarna wordt iemand al dan niet lid van onze club en daarmee automatisch ook van Rotary International. Dat biedt de mogelijkheid om over de hele wereld clubbijeenkomsten te bezoeken.

Meer informatie
Voor meer informatie over Rotary Club Den Haag Nieuwspoort kun je contact opnemen via secretariaat@nieuwspoort.nl. Rotarians van andere clubs kunnen zich voor een bezoek aan onze club eveneens melden.  

 

Gerelateerde pagina's

Deze pagina delen: