juridische poort
Juridische Poort: KBvG en de KNB
Bijdrage leveren vanuit rol en expertise aan maatschappelijke en politieke discussie.

Juridische Poort

Juridische Poort is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 

Rechtsbescherming is van cruciaal belang voor het functioneren van een samenleving. Of het nu gaat om de relatie tussen burger, overheid en organisatie of om afspraken tussen burgers onderling. Juridische beroepen nemen een sleutelpositie in om die rechtsbescherming en daarmee het vertrouwen in afspraken tussen burgers, organisaties, bedrijven en overheid te bewerkstelligen.

Zo beschermen notarissen en gerechtsdeurwaarders de rechten van burgers, bedrijven en overheden. De juridische beroepen zijn met hun toezichthoudende, bekrachtigende en uitvoerende bevoegdheden een essentiële schakel van en voor het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat.

Met Juridische Poort willen de KBvG en de KNB vanuit hun maatschappelijke rol en juridische expertise een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie. Deze discussie is gericht op rechtstatelijke én praktische implicaties van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving. Kortom, al die wet- en regelgeving die de rechtszekerheid van een samenleving kan beïnvloeden.

Voorbeelden van actuele thema’s zijn: stelselvernieuwing rechtsbijstand, Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak, bestrijding financieel – economische criminaliteit, mediation, berekening van de beslagvrije voet en het eerbiedigen van een bestaansminimum en tuchtrecht & toezicht.

Juridische Poort dient als discussieplatform waar beleidsmakers, besluitvormers, media, publiek én juridische expertise elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten. Juridische Poort wordt twee maal per jaar in Nieuwspoort georganiseerd. Tijdens Juridische Poort staat een actueel thema centraal.

 

Tijdens Juridische Poort op 8 april: Notariaat overhandigt Europees wensenlijstje 

Help het opzetten en onderling verbinden van registers in Europa, vergemakkelijk de antiwitwasregelgeving en bevorder de kennis van juridische beroepsgroepen hierover en maak een regeling over de digitale erfenis. Deze punten staan in het wensenlijstje dat Nick van Buitenen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), maandag 8 april overhandigde aan 6 kandidaten voor het Europees Parlement.

De Europese verkiezingen zijn op 23 mei. Chantal Hakbijl (CDA), Sabine Klok (GroenLinks), Liesje Schreinemacher (VVD), Anne Strijker (ChristenUnie/SGP), Emily van de Vijver (D66) en Lara Wolters (PvdA), allemaal stellen zij zich kandidaat voor het Europees Parlement. Tijdens de Juridische Poort van de KNB lieten zij de aanwezige (kandidaat-)notarissen weten waarvoor zij staan. Benieuwd hoe dit eruit zag? Bekijk hier of hieronder het videoverslag (1:18 min).

Harmoniseren
Aan het eind van de middag overhandigde Van Buitenen een wensenlijstje (pdf, 238 kB)aan de Europese politici. De notariële beroepsorganisatie stelt voor zoveel mogelijk verschillende Europese registers te verbinden. Denk hierbij aan de centrale testamentenregisters, registers van Europese verklaringen van erfrecht en registers van levenstestamenten en volmachten. Ook wil de KNB dat er na het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht meer Europese regelingen worden gemaakt waarin regels worden geharmoniseerd, zoals de bescherming van kwetsbare meerderjarigen, adoptie en vermissing.

Contactgegevens

Voor meer informatie en data van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met info@juridischepoort.nl

Deze pagina delen: