logo Ipoort

iPoort

Informatie- en communicatietechnologie is doorgedrongen in alle sectoren van de samenleving. Nagenoeg alle werkzaamheden en processen worden ondersteund met ICT en het is onder andere een essentieel middel bij de communicatie tussen de overheid, bedrijfsleven en burgers.

iPoort wil een bijdrage leveren aan begrip van de meerwaarde die ICT biedt. Daarnaast wil iPoort de vraagstukken en dilemma’s behandelen bij de verschillende stakeholders. iPoort streeft de volgende thema’s te adresseren:

  • haar faciliterende rol in de relatie tussen overheden, burgers en bedrijfsleven;
  • Democratie 2.0: welke rol speelt het internet bij veranderingen in de maatschappij en op de mens;
  • hoe kan ICT bijdragen aan een groenere en duurzame samenleving;
  • hoe kan ICT innovatie faciliteren;
  • de relatie tussen wetgeving en ICT.

Actuele thema’s waarin de politiek geïnteresseerd is zijn al naar gelang de actualiteit onderwerp van iPoort. Uiteindelijk willen de initiatiefnemers dat alle stakeholders een reëel vertrouwen hebben in de toepassing en het gebruik van ICT in een maatschappelijke, ethisch, juridische, economische en sociale context.

De primaire doelgroep wordt gevormd door (branche-)organisaties, uitvoerend management van organisaties, (top-)ambtenaren, wetenschap, politici, journalisten, persvoorlichters, belangenbehartigers, belangenorganisaties en werkgevers die zich bezighouden met ICT.
Voor de actuele agenda van iPoort kunt u terecht bij de website van iPoort www.ipoort.nl

Contactgegevens

Voor meer informatie over de iPoort neemt u contact op met

Frits Bussemaker
M 06 11045050
S frits.bussemaker

Deze pagina delen: