grondstofenpoort 1
Platform GrondstoffenPoort
Belang van goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veiligstellen.

GrondstoffenPoort

GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om in samenspraak met inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen.

Voor een houdbare economie is het noodzakelijk dat Nederland materiaalstromen binnen het economische systeem behoudt. GrondstoffenPoort biedt een platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Samenstelling

GrondstoffenPoort is een informele bijeenkomst die uitsluitend toegankelijk is voor genodigden.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samar Ahmed van Dröge & van Drimmelen via s.ahmed@dr2.nl.

Deze pagina delen:

Agenda