groenepoort headeralternatief
Groene Poort
Groen onmisbaar voor veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, klimaat en werkgelegenheid.
groene poort logo

Groene Poort

Groene Poort is een informele ontmoetingsplaats voor beleidsmakers en beslissers in de sectoren waarin (openbaar) groen onmisbaar is voor veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, klimaat en werkgelegenheid.

Groene Poort brengt twee keer per jaar vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie.

De werkgroep Groene Poort heeft de geplande voorjaarsbijeenkomst op 7 april 2020 uitgesteld i.v.m. met het Corona-virus.

Het platform biedt ruimte om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent groenfuncties in de samenleving. Het informeel samenzijn wordt kort onderbroken door een prominente spreker die een beknopte inleiding houdt veelal gevolgd door een korte dialoog met de genodigden. De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in de sector. Om die reden is een uitnodiging voor Groene Poort strikt persoonlijk.

Groene Poort wordt elk voor- en najaar van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Samenstelling

Groene Poort is een initiatief van Branchevereniging VHG (ondernemers in het groen) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, de Unie van Waterschappen en Stadswerk in samenwerking met Zuydgeest Communicatie. De initiatiefnemers vormen gezamenlijk de werkgroep Groene Poort.

Contactgegevens

Secretariaat Groene Poort
Antwoordnummer 13122
2650 WE Pijnacker
015-361 73 86 / 06 51 49 67 68
groenepoort@zuydgeest.com

Deze pagina delen: