Nieuwspoort Rapporteur

De commissie Democratie en Debat stelt vanaf 2009 naast de Kees Lunshoflezing ook regelmatig een Nieuwspoort Rapporteur (NPR) aan. De NPR krijgt de opdracht een verslag van bevindingen te maken op het snijvlak van de Haagse politiek, de parlementaire journalistiek en de lobby.. Het verslag wordt vervat in een publicatie en een presentatie in Nieuwspoort. 

Kijk onderaan de pagina voor de verschillende verslagen, voor zover deze via deze site gepubliceerd kunnen worden.

In 2010 was journalist Joris Luyendijk de NPR en publiceerde zijn boek 'Je hebt het niet van mij, maar… een maand aan het Binnenhof'.

In 2012 was de NPR Prof. dr. M.L.M. Hertogh, hoogleraar Rechtssociologie Rijksuniversiteit Groningen, en ging het over het politiek-publicitair complex: bevindingen van het onderzoek naar de verhouding tussen de vier machten. 

Carin Gaemers was in 2017 NPR en presenteerde 'Zorgneurose', een analyse in boekvorm over de manier waarop politiek, journalistiek en zorginstanties omgaan met de problematiek van de ouderenzorg intra muros. 

In 2014, 2016, 2018 en 2019 werd er geen Nieuwspoortrapporteur benoemd.

In 2020 waren 
Sophie van Leeuwen en Laurens Boven, Haagse verslaggevers BNR, de Nieuwspoort Rapporteurs en presenteerden zij het boek Stilte op het Binnenhof, over het uitzonderlijke voorjaar 2020 tijdens de coronacrisis. 

Gerelateerde pagina's

Deze pagina delen: