Nieuwspoort krijgt tijdelijk twee locaties

Nieuwspoort 2015 02
Datum:

Vanaf half september beschikt Nieuwspoort tijdelijk maar liefst over twee locaties. Tot de definitieve verhuizing begin 2022 blijft ons pand aan de Lange Poten geopend en krijgen we een kleine sociëteit met restaurant en een koffiecorner in het Tweede Kamercomplex aan de Bezuidenhoutseweg 67 (B67).

Tijdens het zomerreces is het parlement al verhuisd naar het voormalige ministerie van buitenlandse zaken. In het huidige Tweede Kamergebouw start dan een verbouwing die vijf en een half jaar zal duren. Het was de bedoeling dat Nieuwspoort direct mee zou verhuizen, maar doordat het beoogde onderkomen van Nieuwspoort nog niet voldeed aan alle eisen is de bouw en verhuizing voor ons vertraagd. Als tussenoplossing krijgt Nieuwspoort tijdelijk de beschikking over een sociëteit met restaurant op de eerste verdieping en een koffiecorner op de begane grond, bij een van de entrees.  

Definitieve verhuizing
De definitieve verhuizing naar B67 staat nu gepland voor begin volgend jaar. Tot die tijd blijft alles aan de Lange Poten onveranderd. In de zalen blijven wij persconferenties, debatavonden, politieke bijeenkomsten en andere evenementen hosten. Ook de sociëteit en het restaurant blijven gewoon toegankelijk voor Poorters en zalenbezoekers. 

In contact blijven
Op dit moment wordt de koffiecorner van Nieuwspoort geplaatst in de nieuwe locatie B67, waar bezoekers koffie kunnen kopen om mee te nemen. Op deze manier is Nieuwspoort zichtbaar en houden we contact met onze medebewoners. In de toekomst zal op deze plek de receptiebalie van Nieuwspoort verrijzen. Ook krijgt Nieuwspoort op de eerste verdieping een ruimte die dienst zal doen als sociëteit annex restaurant, waar de Nieuwspoortcode ook weer van kracht is. Vanaf half september kunt u dus niet alleen op de Lange Poten, maar ook in B67 terecht bij Nieuwspoort.  

We gaan er een succes van maken
Ondertussen wordt hard gewerkt aan het vaste onderkomen van Nieuwspoort, op de begane grond in B67. Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht de locatie begin 2022 op te leveren. Dan gaat het pand aan de Lange Poten dicht en beschikt Nieuwspoort in B67 over een geweldig zalencomplex, een eigentijdse sociëteit en dito restaurant, weer in het hart van parlementair Nederland. 

Met vriendelijke groet,

Eric Janssen 
Directeur - bestuurder 

Deze pagina delen: